Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2019
Quan hệ cổ đông
Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2016
Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát
Nghị quyết số : 02/NQ-ĐHCĐ, ngày 20/04/2016 tại đây
Các bài viết khác
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 9 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000174506
Hotline: 05113.738.768
My status