Thứ sáu ngày 05 tháng 06 năm 2020
Quan hệ cổ đông
Thứ bảy, 26/10/2013 - 12:00 AM
Thứ bảy, 05/10/2013 - 12:00 AM
Đây là bản Báo cáo Tài chính tóm tắt 06 tháng đầu năm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng.
Thứ bảy, 05/10/2013 - 12:00 AM
Đây là Bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ 06 tháng đầu năm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 10 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000188462
Hotline: 05113.738.768
My status