Thứ sáu ngày 18 tháng 06 năm 2021
Tin tức Danatex
Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Các Văn kiện, tài liệu Đại hội xin xem và tải về tại mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 9 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000217106
Hotline: 05113.738.768
My status