Thứ bảy ngày 10 tháng 12 năm 2022
Quan hệ cổ đông
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014
Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2014.

Chi tiết xin xem file đính kèm, tải về Tại đây

Các bài viết khác
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000298719
Hotline: 05113.738.768
My status