Thứ tư ngày 17 tháng 08 năm 2022
Quan hệ cổ đông
Thứ bảy, 26/10/2013 - 12:00 AM
Thứ bảy, 05/10/2013 - 12:00 AM
Đây là bản Báo cáo Tài chính tóm tắt 06 tháng đầu năm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng.
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000273608
Hotline: 05113.738.768
My status