Thứ năm ngày 27 tháng 01 năm 2022
Tin tức Danatex
Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng đăng Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Chi tiết xin vui lòng xem tại mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000231427
Hotline: 05113.738.768
My status