Thứ sáu ngày 05 tháng 06 năm 2020
Quan hệ cổ đông
Bảng cân đối kế toán 06 tháng đầu năm 2014
Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng đăng Bảng cân đối kế toán 06 tháng đầu năm 2014.
Chi tiết xin xem File đính kèm: Tại đây
Các bài viết khác
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 10 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000188464
Hotline: 05113.738.768
My status