Thứ sáu ngày 22 tháng 09 năm 2023
Đặt hàng trực tuyến
 Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Họ và tên
Điện thoại
Địa chỉ
Quận huyện
Email
Thành phố
Thông tin thêm (nếu bạn cần hỏi hoặc ghi chú thêm cho chúng tôi, nội dung không quá 255 ký tự)
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000353387
Hotline: 05113.738.768
My status