Thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2023
Quan hệ cổ đông
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023
Thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2023
 
Các bài viết khác
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000385332
Hotline: 05113.738.768
My status