Thứ bảy ngày 10 tháng 12 năm 2022
Quan hệ cổ đông
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2019
Nội dung file đính kèm :
Tại đây.
Tại đây.
Các bài viết khác
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000298709
Hotline: 05113.738.768
My status