Thứ ba ngày 16 tháng 07 năm 2024
Quan hệ cổ đông
Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 2015, Nhiệm kỳ 2015-2020
 Ngày 09/4/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng năm 2015 - Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.
 Dưới đây là một số hình ảnh của ngày Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Nhiệm kỳ 2015-2020.


1/ Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội:2/ Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:


3/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Nhiệm kỳ 2015-2020.
    Chi tiết tải về: Tại đây 

Các bài viết khác
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000439836
Hotline: 05113.738.768
My status