Thứ ba ngày 16 tháng 07 năm 2024
Quan hệ cổ đông
Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2016
Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát
Nghị quyết số : 02/NQ-ĐHCĐ, ngày 20/04/2016 tại đây
Các bài viết khác
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000439809
Hotline: 05113.738.768
My status