Thứ ba ngày 16 tháng 07 năm 2024
Quan hệ cổ đông
Thông báo Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông:

1 - Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
     Tải File đính kèm: 
Tại đây
2 - Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.
    Tải File đính kèm: Tại đây
3 - 
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
     Tải File đính kèm: Tại đây 
4 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015
     Tải File đính kèm: Tại đây 

Các bài viết khác
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000439817
Hotline: 05113.738.768
My status