Thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2023
Tin tức Danatex
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014
Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014.
Chi tiết tải File đính kèm tại mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000385368
Hotline: 05113.738.768
My status