Chủ nhật ngày 21 tháng 04 năm 2024
Tin tức Danatex
THÔNG BÁO TÌM NHÀ THẦU CUNG CẤP CỦI

        
CÔNG TY CỔ PHẦN                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    DỆT HOÀ KHÁNH ĐÀ NẴNG                                                Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
                                                                                                              Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2015
 
                THÔNG BÁO
       
 
                           CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG
  (Địa chỉ: Lô B, Đường số 9, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng)
           Điện thoại: 0511.3738 768 - Fax: 0511.842 127 - Email: info@danatex.com.vn


Có nhu cầu sử dụng củi đốt lò thường xuyên với khối lượng: 400 tấn/tháng
Mời các nhà cung cấp có năng lực đảm bảo ổn định lâu dài cả năm 2015.
Xin liên hệ:
  - Ông VÕ VĂN VĨNH - Phụ trách Phòng Kế hoạch Kinh doanh, điện thoại số: 0914.085 059
  - Chị TRẦN THỊ KIM HUYỀN - Nhân viên, điện thoại số: 0511.2242934
  - Ông HÀ SỸ LÂM - Nhân viên, điện thoại số: 0982.161 903

        Để đăng ký, thỏa thuận giá cả và làm hợp đồng cung cấp.
        Rất mong được sự quan tâm của các nhà cung cấp.

                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT
                                                   HOÀ KHÁNH ĐÀ NẴNG
                                                            Tổng Giám đốc
                                                                (Đã ký)
                                                         NGUYỄN CHÁNH
 
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000416843
Hotline: 05113.738.768
My status