Thứ năm ngày 20 tháng 06 năm 2024
Tin tức Danatex
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG ĐĂNG THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015-2020
Chi tiết xin xem và tải File đính kèm tại mục:  
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000432517
Hotline: 05113.738.768
My status