Thứ năm ngày 20 tháng 06 năm 2024
Tin tức Danatex
Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Các Văn kiện, tài liệu Đại hội xin xem và tải về tại mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000432533
Hotline: 05113.738.768
My status