Thứ năm ngày 30 tháng 05 năm 2024
Tin tức Danatex
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000429062
Hotline: 05113.738.768
My status