Thứ sáu ngày 09 tháng 06 năm 2023
Quan hệ cổ đông
Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng báo cáo kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014
Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng báo cáo kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014.
Chi tiết xin xem file đính kèm Tại đây
Các bài viết khác
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000334609
Hotline: 05113.738.768
My status